Slottsparken

Barockparken på Ericsbergs slott har anor från slutet av 1600-talet. I barockparken kan man uppleva den strikthet och symmetri som präglar en barockpark.

I parken kan man också uppleva F.W. Scholander vackra fontän. Runt planteringarna finns låga klippta buxbomshäckar och ekhäckar som inramar ytor med såväl vackra rosor som tegelkross. På mitten av parken ligger den vackra rosenparterren som på sommaren blir till en blommande pärla.

Barockparken omgärdas av lindalléerna som planterats 2007. Lindaallén ersätter den gamla allén som var en av de få resterna av den ursprungliga barockparken.

Ersättandet har utförts på ett så historiskt riktigt sätt som möjligt, t.ex. så är de nya träden planterade på exakt samma ställe som motsvarande träd det ersätter. En raritet bland träd som kan upplevas i barockparken är den gulblommande hästkastanjen (Aesculus flava).

Parkens historia

Barockparken på Ericsberg har anor från slutet av 1600-talet. Med all sannolikhet stod den klar några år efter att Christoffer Gyllenstierna 1687 färdigställt sitt slott här på Ericsberg. En samtida ögonskildring berättar följande om parken "Det är en skön och med månge sällsynte örter och frukter utsirad trädgård".

Någon ritning över denna park finns inte bevarad idag, dock kan Erik Dahlbergs kopparstick ge en uppfattning om hur man tänkte sig utforma parken. Med all sannolikhet ufördes den dock inte exakt enligt kopparsticket, men en del av det kan mycket väl ha genomförts.

Parken kom under 1700-talet att förfalla och bli mera av en frukt- och köksträdgård. I mitten av 1800-talet bestämde man sig för att åter skapa en vacker prydnadspark framför slottet. Det är till vissa delar denna park som man idag kan beskåda.

Även den kände landskapsarkitekten Edward Glaesel har påverkat parken då han i början av 1900-talet gjorde ett förslag till omgestaltning av parken, och som till vissa delar genomfördes i barockparken.

Orangeriet

Orangeriet i barockparken uppfördes 1850. Det var Carl Jedvard Bonde som lät uppföra det till minne av förvaltare Anders Lidstrand.

Till skillnad från de flesta orangerier i Sverige används fortfarande detta orangeri till sitt ursprungliga syfte, nämligen vinterförvaring av exotiska växter.

Orangeriet är stängt, men visas under bokade guidningar.

Växthusen på Ericsberg har anor ända tillbaka till 1700-talet. Troligen uppfördes det ett orangeri på växthuskullen redan på mitten av 1700-talet. Någon gång i början av 1800-talet tillkom sedan de växthus som ligger nedanför det f.d. orangeriet.

Växthusen är ett unikt exempel på den självhushållningskultur som fanns på de stora godsen förr, då man skulle ha egen odling av exotiska frukter och bär. Större delen av sådana växthus är idag försvunna, eller är på väg att falla ihop. Växthusen på Ericsberg har tack vara kontinuerlig omvårdnad skonats detta öde, och kan tack vare detta visa upp en växtskatt som få har.

Här finns bevarade fikonträd från mitten av 1800-talet och vad som troligen är bland Sveriges äldsta persikoträd, från sent 1800-tal. Växthusen är vanligtvis stängda, men visas vid bokad guidning.

Labyrinten

I Ericsbergs slottspark finns en skalenlig kopia av Hampton Courts berömda labyrint.

Hampton Court Palace är ett slott som ligger 13 engelska mil sydväst om London i Storbritannien, invid floden Themsen, och nära gränsen mellan Storlondon och Surrey.

Hampton Court Palace är öppet för allmänheten och är lätt att hitta till då slottet ligger en kort bit ifrån järnvägsstationen. Hampton Court Palace var först en medeltida herrgård som år 1515 byggdes om till ett slott.

År 1689 renoverades slottet av nya ägare. Hampton Court Palace var fram till mitten av 1700-talet ett kungligt residens. Hampton Court Palace är ett av de mest berömda tudorslotten.

Vår labyrint genomgår under 2012-2015 en renovering. Labyrinten på Ericsberg är dock öppen för besökare alla dagar under hela renoveringen.

Guidning

Vi erbjuder grupper att boka guidade turer under vardagar samt helger i samband med bokning av förtäring.

Läs mer >>