Om Ericsberg

Ericsbergs Fideikommis AB äger de fastigheter som tidigare utgjorde Ericsbergs Fideikommiss. Fastigheterna arrenderas och förvaltas av AB Ericsbergs Säteri. Fastighetsbeståndet omfattar ca 50 permanentbostäder och ca 60 fritidshus.

Vidare består Ericsbergs Fideikommiss AB av följande arealer:

  • Skogsmark. ca 11 000 hektar.
  • Åkermark. 2 300 hektar.
  • Betesmark. 800 hektar.
  • Övrig mark. 800 hektar.
  • Vatten 1 100 hektar.
  • Totalt 16 000 hektar.

Historia

Platsen där Ericsberg nu ligger, kallades tidigare "Pintorp" eller "Pinnatorp", vilket bland annat står omnämndt 1508 då väpnaren Knut Nilsson av Bosgård sålde torpet till fru Anna Karlsdotter, änka efter riddaren Erik Eriksson (Gyllenstierna) d.y.. Pintorp stannade därefter inom släkten Gyllenstierna.

Det började byggas av riksrådet friherre Eric Gyllenstierna och färdigställdes av hans fru, Beata von Yxkull. Sonen Christoffer Gyllenstierna lät ganska snart därefter bygga om slottet, enligt dåvarande mode, barocken. Arkitekt var troligtvis Mathias Spihler.

Sedan den grevliga ätten Gyllenstierna dött ut 1733 köptes Ericsberg av ryttmästaren David Henrik Hildebrand. Han utökade ägorna betydligt och gjorde det 1778 till fideikommiss för sin son, David Gotthard Hildebrand, som dog 1808.

Han testamenterade det i sin tur till sin systerson Carl Carlsson Bonde. Denne ärvdes av sonen överstekammarherren Carl Jedvard Bonde. Dennes son, överstekammarjunkaren Carl Carlson Bonde ärvde godset 1895. Fideikommisset avvecklades när den siste fideikommissarien hovjägmästare Carl Jedvard Carlsson Bonde avlidit 1988.

Pinntorpafrun

Enligt en spökhistoria är det på Ericsberg som den så kallade Pintorpafrun går igen.

Det finns olika uppfattningar om vem Pintorpafrun egentligen var, däribland figurerar Anna Karlsdotter, änka efter riddaren Eric Gyllenstierna och Beata von Yxkull, maka till Erik Gyllenstierna, samt Gabriel Oxenstiernas änka Anna Gustafsdotter Banér, trots att hon aldrig varit bosatt på godset Pintorp.

Läs mer om Pinntorpafrun på Wikipedia.