Jord & Skog

Med hjälp av investeringar från lantbruksprogramet, restaurerar vi nu tre våtmarker på Ericsberg; Öija, Myrkärr och Fräkenstugorna. Totalt rör det sig om ca 30 hektar, och syftet är att återfå områdenas höga värden för fågellivet och återskapa den fågelrika våtmarken.