Jord & Skog

Med hjälp av investeringar från lantbruksprogramet, restaurerar vi nu tre våtmarker på Ericsberg; Öija, Myrkärr och Fräkenstugorna. Totalt rör det sig om ca 30 hektar, och syftet är att återfå områdenas höga värden för fågellivet och återskapa den fågelrika våtmarken. Detta uppnås genom att skapa ett högre vattenstånd med öppen vattenspegel, samt skapa öar och höjer upp omkringliggande områden.

 

Resultatet av den första restaureringen, Öija, är att vi idag har ett våtmarksområde på ca: 21 ha där vattenspegeln är ca: 12,5 ha med 6 häckningsöarna som utgör ca: 0,8 ha. Avrinningsområdet för våtmarken är ca: 160 ha

Våtmarken kan ses från väg 52, och det möjligt att besöka området till fots via en anlagd väg.