Jord & Skog

Med hjälp av investeringar från lantbruksprogramet, restaurerar vi nu tre våtmarker på Ericsberg; Öija, Myrkärr och Fräkenstugorna. Totalt rör det sig om ca 30 hektar, och syftet är att återfå områdenas höga värden för fågellivet och återskapa den fågelrika våtmarken. Detta uppnås genom att skapa ett högre vattenstånd med öppen vattenspegel, samt skapa öar och höjer upp omkringliggande områden.

Våra projekt

ÖJA

Våtmark på ca: 21 ha där vattenspegeln är ca: 12,5 ha med 6 häckningsöarna som utgör ca: 0,8 ha. Avrinningsområdet för våtmarken är ca: 160 ha

Kan ses från väg 52, och det möjligt att besöka området till fots via en anlagd väg.

 

MYRKÄRR,

Våtmark på ca: 4 ha där vattenspegeln är ca: 2,7 ha med 2 häckningsöar. Avrinningsområdet för våtmarken är ca:80 ha.

 

FRÄKENSTUGORNA

Våtmark på ca: 5,5 ha där vattenspegeln är ca: 4 ha med 2 häckningsöar som utgör ca: 0,8 ha.

Avrinningsområdet för våtmarken är ca: 100 ha.