Jord & Skog

Jordbruk

Under hösten 2016 skördades 700 ha åker. Hästkraft bedriver också vallodling på 300 ha. 200 ha upptas av salix och träda och egen vall. Betesmarkerna arrenderas ut.

Vi odlar i huvudsak höstvete, höstraps, ärtor och maltkorn. Maltkornet som produceras på gården säljs som whiskymalt till skotska destillerier.

4 medarbetare, varav 1 säsongsanställd, är sysselsatta inom jordbruket på AB Ericsbergs Säteri. Spannmål torkas i egen torkanläggning som uppfördes 2011 och har en kapacitet på ca 4000 ton. Torkning sker genom egen fastbränslepanna som även försörjer Swedish Biogas anläggning.

Från Swedish biogas anläggning vid Valla gård, tar vi ca 10000 m3 biogödsel varje år. Detta medför att vi har kunnat minska våran användning av konstgödsel med ca 30%.

I arrendeförvaltningen ingår 6 stycken gårdsarrenden med ca 600 ha åkermark och 230 ha betesmark. 19 stycken sidoarrenden, med ca 360 ha åkermark och 125 ha betesmark, finns också under jordbruksdelen.

Läs mer om vår satsning på våtmarker med hjälp av EU:s lantbruksprogram >>>