Tel. +46 150 753 90


E-post kontakt@ericsberg.se


ÖPPETTIDER

Café och Slottsbutik: tisdagar och torsdagar kl 14-18
Slottsparken: vardagar kl 09-16

|

ACT med yoga

Vill ni öka välbefinnandet och förebygga ohälsa?

Ni erbjuds att delta i workshop som syftar till att lättare hantera livets olika utmaningar.
Metoderna som används och introduceras är Acceptance and Commitment Training (ACT) i en unik kombination med yoga. De ger fantastiska verktyg att ha med sig i vardagen som hjälper dig att hantera stress, lösa upp djupa spänningar/blockeringar i muskler och nervsystem. Metoderna har vid flera forskningsprojekt visat sig ge hållbara och bättre förutsättningar för ett ökat välmående över tid.

Målgrupp
Ni som önskar fokusera på att bevara och stärka hälsan eller
upplever vissa signaler på stress och ohälsa.

Nyttan för dig som deltar

  • Ökad förmåga att göra aktiva val 
  • Positiv känsla av kontroll och kreativitet
  • Positiva effekter på psykiskt välbefinnande och kreativitet 
  • Långsiktig fördjupad stresshantering

Upplägg
Workshopen anpassas efter deltagarna och det krävs ingen förkunskap. 
Upplägget under fyra timmar (kan varieras) med praktiska övningar, diskussion, dialog och möjlighet till personlig utveckling och återkoppling på uppgifter förutsätter mindre grupper. 
Yogan kan innehålla både dynamiska Vinyasaflow samt mer djupgående Yin inspirerade klasser. Vi arbetar även mycket med andningstekniken Pranayama.
I ACT identifieras vad man tycker är riktigt viktigt i livet och hur faktiska, konkreta steg tas (beteenden) i riktning mot vad man tycker är betydelsefullt. Kursledaren kommer att i teori och praktiska övningar ge kunskap om basprocesser i ACT.

Kostnad
1 485 kr per deltagare.

Kursledare
Christina Ekman, Yoga instruktör, utbildad vid Yoga Yama i Stockholm.
Eva Strömvall, Socionom/leg. psykoterapeut med KBT-inriktning, medicine magister, filosofie magister, utbildad vid Örebro Universitet och Karolinska Institutet.