Tel. +46 150 753 90


E-post kontakt@ericsberg.se


ÖPPETTIDER

Café & butik: Tisdagar kl 14-18 

Slottsparken: vardagar kl 09-16

|

NY VÅTMARK

Med hjälp av investeringar från lantbruksprogrammet, har vi anlagt en lite mindre våtmark på Ericsberg, Kvarntorp. Totalt rör det sig om ca 3,5 hektar var av en vattenspegel på ca 2,75 hektar. Syftet är att gynna biologisk mångfald samt förbättra vattenkvaliteten med ett tillrinningsområde på ca 70 hektar. Dämningen är i en svårbrukad och låglänt svacka i landskapet och den kommer att få en hög biologisk mångfald ,för flera olika organismgrupper.

Dela evenemanget på Facebook


När:

Start: Tisdag, 15 November 00:00

Slut: