Tel. +46 150 753 90


E-post kontakt@ericsberg.se


ÖPPETTIDER

Café & butik: Tisdagar kl 14-18 

Slottsparken: vardagar kl 09-16

|

NYA VÅTMARKER

Med hjälp av investeringar från lantbruksprogrammet, har vi anlagt ytterligare en större våtmark på Ericsberg, Fårnäskärret. Totalt rör det sig om ca 16 hektar var av en vattenspegel på ca 14,5 hektar.


Syftet är att gynna biologisk mångfald samt förbättra vattenkvaliteten. Med ett tillrinningsområde på ca 1000 hektar, innehållande över 200 hektar åkermark, bidrar detta till att fånga upp fosfor och kväveläckage och förbättra vattenkvalitén i närliggande sjöar och vatten, bl.a. Kårtorpasjön. 


Denna våtmark kommer att bli ett eftertraktat tillhåll för insekter groddjur, fåglar och även storvilt.

Dela evenemanget på Facebook


När:

Start: Tisdag, 27 September 22:09

Slut: